سڵاو


تکایە ناوی خۆتان تۆمار بکەن بە ئیمەیلی درووست وە پاشان دڵنیابنەوە لەوەی ئیمەیلی ئێمەتان بۆ هاتووە ناو تۆمارکردنەکەتان چالاک بووە، بۆ ئەوەی بێ بەش نەبن لەسەیری دراماکان زۆر سوپاس بۆ هاوکاریتانwink.

NetKurdTV
47,681 Views 3 years ago
Kurd Max Show Tv
43,730 Views 3 years ago
Kurd Max Show Tv
30,118 Views 3 years ago
KurdSatTV
29,848 Views 2 years ago
Kurd Max Show Tv
26,346 Views 3 years ago
NRT2
25,764 Views 2 years ago
KurdMaxTv
20,790 Views 3 years ago
KurdMaxTv
20,306 Views 2 years ago
NRT2
15,776 Views 2 years ago
NetKurdTV
15,674 Views 1 year ago
KurdMaxTv
376 Views 1 day ago
KurdMaxTv
630 Views 1 day ago
NRT2
91 Views 1 day ago
New Line
191 Views 1 day ago
NetKurdTV
391 Views 1 day ago
NetKurdTV
139 Views 1 day ago
NetKurdTV
117 Views 1 day ago
KurdMaxTv
192 Views 1 day ago
RENGTV
143 Views 2 days ago
KurdMaxTv
427 Views 1 day ago
NetKurdTV
192 Views 1 day ago
NetKurdTV
24 Views 2 days ago
KurdMaxTv
429 Views 3 days ago
NetKurdTV
224 Views 3 days ago
NetKurdTV
32 Views 3 days ago
KurdMaxTv
519 Views 4 days ago
NetKurdTV
239 Views 4 days ago
KurdMaxTv
361 Views 4 days ago
KurdMaxTv
84 Views 4 days ago
KurdSatTV
53 Views 1 month ago
KurdSatTV
45 Views 1 month ago
KurdSatTV
49 Views 1 month ago
KurdSatTV
33 Views 2 months ago
KurdSatTV
58 Views 2 months ago
KurdSatTV
115 Views 2 months ago
KurdSatTV
46 Views 2 months ago
KurdSatTV
76 Views 2 months ago
KurdSatTV
50 Views 2 months ago
NRT2
7,142 Views 12 months ago
NRT2
4,660 Views 12 months ago
NRT2
4,608 Views 12 months ago
NRT2
4,357 Views 12 months ago
NRT2
5,441 Views 12 months ago
NRT2
5,372 Views 12 months ago
NRT2
5,140 Views 1 year ago
NRT2
3,851 Views 1 year ago
NRT2
3,572 Views 1 year ago
NRT2
3,739 Views 1 year ago
KurdMaxTv
197 Views 2 days ago
KurdMaxTv
194 Views 3 days ago
KurdMaxTv
210 Views 4 days ago
KurdMaxTv
226 Views 5 days ago
KurdMaxTv
209 Views 5 days ago
KurdMaxTv
261 Views 8 days ago
KurdMaxTv
257 Views 9 days ago
KurdMaxTv
233 Views 10 days ago
KurdMaxTv
270 Views 13 days ago
KurdMaxTv
231 Views 14 days ago
KurdSatTV
34 Views 2 days ago
KurdSatTV
42 Views 3 days ago
KurdSatTV
47 Views 4 days ago
KurdSatTV
59 Views 5 days ago
KurdSatTV
43 Views 5 days ago
KurdSatTV
46 Views 7 days ago
KurdSatTV
54 Views 8 days ago
KurdSatTV
41 Views 8 days ago
KurdSatTV
76 Views 9 days ago
KurdSatTV
74 Views 10 days ago
7,471 Views 2 years ago