KurdSatTV
KurdSatTV 25 Mar 2020
1,561

Dong Yi 20

1,411 Views

⁣KurdSat TV - Dramai Dong Yi 20 Nwey Doblazhy Kori bo kurdi sorani Kanali KurdSat TV 동이 同伊 Korean Drama Dong Yi Jewel in The Crown Dongh Yi Dong Yi E20

Show more
5 Comments sort Sort By

Savya Kurdo
Savya Kurdo 11 days ago

Tkaya 7alqa'y nwe'y dongyi dabazenn ba tama nin daybazenn

   0    0
Shvan Alamder
Shvan Alamder 12 days ago

dawa la bareztan akam bashakane tre dong yi dabazenn rozhe dw alqa chyadaeabzennn spas bo hawkaretan

haw halqakane dabazenn

   0    0
Savya Kurdo
Savya Kurdo 13 days ago

Alqakani dongyi dabazenn tkaya

   0    0
Shvan Alamder
Shvan Alamder 13 days ago

dawa la bareztan akam bashakane tre dong yi dabazenn rozhe dw alqa chyadaeabzennn spas bo hawkaretan

   1    0
Hawkar Messisene
Hawkar Messisene 13 days ago

دونكؤ
٤٧

   0    0
Show more

Up next